Publications

Books

Att våga sitt tärningskast

Gösta Mittag-Leffler 1846-1927

av Arild Stubhaug

Gösta Mittag-Leffler var i sin samtid en av Europas mest kända vetenskapsmän. Grunden för hans ryktbarhet blev lagd under 1880-talet, då han blev Stockholm högskolas första professor, startade tidskriften Acta Mathematica och fick ryskan Sonja Kovalevsky till Stockholm samt gjorde henne till världens första kvinnliga matematikprofessor. Han drev också affärsverksamhet i stor skala och kom att efterlämna en betydande förmögenhet. Ett livaktigt matematiskt forskningscentrum blev på grundval av denna förmögenhet inrättat i hans villa i Djursholm.

Arild Stubhaug är en biograf från Norge med internationellt renommé, inte minst baserat på en prisbelönad och till flera språk översatt levnadsteckning över den framstående norske matematikern Niels Henrik Abel.

Svensk översättning av Kjell-Ove Widman (föreståndare för Institut Mittag-Leffler 1995-2005)

Utgiven av Bokförlaget Atlantis 2007 (ISBN 978-91-7353-185-6)

 

The English edition is titled Gösta Mittag-Leffler A man of conviction

 
Published by Springer in 2010. Translation: Tiina Nunnally
 

Gösta Mittag-Lefler (1846-1927) played a significant role on the world stage as both scientist and entrepreneur. Regarded as the father of Swedish mathematics, his influence extended far beyond his chosen field because of his extensive network of international contacts in science, buisiness, and the arts. His social and professional circles included such luminares as Selma Lagerlöt, Albert Einstein, Sonya Kovalevsky, Alfred Nobel, Karl Weierstrass, Henri Poincaré and Marie Curie. (He was instrumental in seeing to it that the latter was awarded the Nobel Prize, not once but twice.) One of Mittag-Leffler´s major accomplishments was the founding of the journal Acta Mathenmatica in 1882. Today the journal is still publisched by Institut Mittag-Leffler and Sweden´s Royal Academy of Sciences, and it continues to be one of the most prestigious journals in mathematics. Aril Stubhaug´s research research for this mionumental biography of the Swedish mathematician relied on a welth of primary and secondary resources, including more then 30.000 letters that are part of the Mittag-Leffler archives. Written in a lucid and compelling manner, the biography contains many hitherto unknown facts about Mittag-Leffler´s personal life and professional endeavors. It will be fo great interest to both mathematicians and general readers interested in science and culture.

 

Reading tips related to Gösta Mittag-Leffler

 

Sanningens vägar: Anne Charlotte Lefflers liv och dikt

(in Swedish only)

av Monica Lauritzen

En biografi om Gösta Mittag-Lefflers syster, Anne Charlotte Leffler. Räknad som en av 1880-talets främsta svenska författare.

Utgiven på Albert Bonniers förlag 2012.

 

Om Gösta Mittag-Leffler för icke-matematiker

(in Swedish only)