Conferences / Workshops

 

Kleindagarna 2014

13 June - 15 June 2014


Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.
Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2014 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten.

Sista ansökningsdatum för Kleindagarna 2014 har nu passerats.

Mer information om Kleindagarna hittar du på skm.kva.se.
Organizers
Samuel Bengmark
Chalmers/University of Gothenburg

Warning regarding possible accommodation scam

It has come to our knowledge that someone posing as a representative for Institut Mittag-Leffler and the organisers of our summer conferences 2019, has been contacting participants regarding accommodation.

This is not supported by the institute or our organisers, and we would like to warn anyone being contacted in this matter to not share any credit card or personal details.

Please contact the administration at Institut Mittag-Leffler if any questions would arise.