Conferences / Workshops

 

Kleindagarna August 2015

22 August - 24 August 2015


Under tre dagar samlar vi ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och vi engageras i workshops där vi tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet.

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklar vi lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet.

Vi önskar sprida processen från Kleindagarna genom att så många deltagare som möjligt från Kleindagarna 2015 arrangerar en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten.

Sista ansökningsdatum för Kleindagarna 2015 var 1 april.

Mer information om Kleindagarna och länk till ansökan hittar du på skm.kva.se.
Organizers
Ola Helenius
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Linda Mattsson
Blekinge Tekniska Högskola, BTH
Anna Wedestig
Luleå gymnasieskola

Program
Contact

Ola Helenius

ola.helenius@ncm.gu.se

Other
information

For practical matters at the Institute, send an e-mail to administration@mittag-leffler.se